鍚安社會服務處 鍚安社會服務處 鍚安社會服務處 鍚安社會服務處 鍚安社會服務處 鍚安社會服務處 鍚安社會服務處 鍚安社會服務處
Zion

其他活動

Zion
行事曆
共 2 頁
< 1 2 >
課程/活動名稱 活動分類 活動開始日期 活動結束日期 活動地點
跆拳道成長小組 (6月) CFT-兒童及家庭 2018-06-04 2018-06-25 本中心
一家齊齊濕地遊 CFT-兒童及家庭 2018-05-20 2018-05-20
唱遊學英語 CFT-兒童及家庭 2018-05-12 2018-06-16
開心敲擊非洲鼓 CFT-兒童及家庭 2018-05-12 2018-06-02
情緒小主人-初小 CFT-兒童及家庭 2018-05-11 2018-06-15 本中心
社交遊戲小組 2 CFT-兒童及家庭 2018-05-11 2018-06-15 本中心
跆拳道成長小組 (5月) CFT-兒童及家庭 2018-05-07 2018-05-28 本中心
暑假派籌日時段A1 11:00-11:30 CFT-兒童及家庭 2018-05-06 2018-05-06
暑假派籌日時段A2 11:30-12:00 CFT-兒童及家庭 2018-05-06 2018-05-06
暑假派籌日時段A3 12:00-12:30 CFT-兒童及家庭 2018-05-06 2018-05-06
暑假派籌日時段A4 12:30-13:00 CFT-兒童及家庭 2018-05-06 2018-05-06
暑假派籌日時段A5 13:30-14:00 CFT-兒童及家庭 2018-05-06 2018-05-06
暑假派籌日時段A6 14:00-14:30 CFT-兒童及家庭 2018-05-06 2018-05-06
暑假派籌日時段A7 14:30-15:00 CFT-兒童及家庭 2018-05-06 2018-05-06
暑假派籌日時段A8 15:00-15:30 CFT-兒童及家庭 2018-05-06 2018-05-06
< 1 2 >
版權 © 2010 - 2018 錫安社會服務處有限公司 版權所有 不得轉載條款